สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) จัดประชุมวิชาการครั้งที่ 6 โดยการสัมมนาทางเว็บ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 JSPS และ สมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) ได้จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ในหัวข้อ “Use of Artificial Intelligence for National Prosperity” โดยการสัมมนาทางเว็บ

การประชุมสัมมนาเริ่มต้นด้วยคำปราศรัยต้อนรับ และการแนะนำสมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) โดยดร. Kundan Lal Shrestha เลขานุการสมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA)

Dr. Sunil Babu Shrestha, Vice Chancellor of Nepal Academy of Science and Technology

Dr. Sunil Babu Shrestha, Vice Chancellor of Nepal Academy of Science and Technology

Er. Ganesh Shah, Former Minister of Science and Technology

Er. Ganesh Shah, Former Minister of Science and Technology

Ms. Yumiko Asakuma, Chief Representative of JICA Nepal Office

Ms. Yumiko Asakuma, Chief Representative of JICA Nepal Office

Mr. Yuzo Yoshioka, Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in Nepal

ดร. Sunil Babu Shrestha รองอธิการบดี สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเนปาล (NAST) กล่าวคำปราศรัยครั้งแรก ตามด้วยแขกผู้มีเกียรติ 4 ท่าน กล่าวสุนทรพจน์ หลังจากการแนะนำสมาคมศิษย์เก่า JSPS เนปาล (NJAA) โดย ดร. Kundan Lal Shrestha เลขานุการ NJAA
แขกพิเศษ: Ms. Yumiko Asakuma หัวหน้าผู้แทน JICA ประจำสำนักงานเนปาล
แขกพิเศษ: Mr. Yuzo Yoshioka รองหัวหน้าภารกิจ สถานทูตญี่ปุ่นประจำเนปาล
แขกพิเศษ ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ประเทศไทย
แขกพิเศษ: Er. Ganesh Shah อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลังจากนั้น มีการจัดบรรยายทางเทคนิค นักวิจัย 2 ท่านได้กล่าวสุนทรพจน์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของการประชุมสัมมนาครั้งนี้
คำปราศรัย
ศาสตราจารย์ ดร. Yukio Ohsawa นวัตกรรมระบบ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หัวข้อ:Discovery beyond Learning as an Idea from Data Jackets

Dr. Yukio Ohsawa, University of Tokyo

การบรรยายพิเศษ
ศ. ดร. Shashidhar Ram Joshi คณบดี และศาสตราจารย์สถาบันวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยตรีภูวัน ประเทศเนปาล
หัวข้อ :Application of artificial intelligence in the development of Nepal with Japanese collaboration

Dr. Shashidhar Ram Joshi, Tribhuvan University

หลังจากการบรรยายของนักวิจัย 2 ท่าน ดร. Rosha Pokharel หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ข้อมูล IBM-AI Applications ประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวปราศรัยเป็นกรณีพิเศษ

Dr. Rosha Pokharel, Lead Data Scientist at IBM-AI Applications, USA

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในช่วงตอบคำถาม
ดร. Yoshio Otani ผู้อำนวยการ JSPS ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ แนะนำภาพรวมของกิจกรรม JSPS สมาคมศิษย์เก่า JSPS และโครงการนานาชาติ JSPS

Prof. Yoshio Otani, Director of JSPS Bangkok Office

สุดท้าย ดร. Rijan Bhakta Kayastha ประธาน NJAA กล่าวปิดท้ายที่ Virtual Kanpai ขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมครั้งนี้
การประชุมสัมมนาทางเว็บจบลงด้วยความสำเร็จโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 70 คน
JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ขอขอบคุณที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยในเนปาล เพื่อสนับสนุนโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับทุกประเทศในภูมิภาคนี้