มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นในประเทศไทย

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้สนับสนุนสถาบันระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นในประเทศไทยโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ตลอดจนการจัดแสดงโปสเตอร์แนะนำภายในสำนักงาน JSPS ตั้งแต่ปี 2013 ได้จัดแสดงนิทรรศการโปสเตอร์ที่งานมหกรรมงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

http://jsps-th.org/jsps_th/japanese_univ/

ถ้าหากท่านมีความประสงค์ที่จะแสดงโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กรุณาดาวน์โหลดไฟล์รูปแบบและส่งมายัง JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ