【ประชาสัมพันธ์】Thailand Research EXPO 2016

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
“Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559”
“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”
(Research for Development Country Toward Stability, Prosperity and Sustainability)
ระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
พบกับการประชุมหลากหลายประเด็นมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัยหลายร้อยผลงาน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ที่
www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.co.th
ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย
กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.)
โทร. 02-5612445 ต่อ 517, 518, 519 (ในเวลาทำการ)

*หมายเหตุ*
สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนในปีที่นี่ผ่าน สามารถใช้ Username และ Password เดิมในการลงทะเบียนได้เลยค่ะ และหากท่านที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว ต้องการแก้ไขข้อมูล สามารถทำการแก้ไขผ่านระบบออนไลน์ได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ค่ะ

Thailand Research EXPO 2016