เปิดรับสมัคร : JSPS Core-to-Core Program (For FY 2016)

โปรแกรม JSPS Core-to-Core เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างศูนย์การวิจัยระดับโลกให้เป็นพันธมิตรในระยะยาวกับสถาบันการวิจัยหลักอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อความก้าวหน้าทางการวิจัยระดับแนวหน้าในประเด็นที่มีความสำคัญระหว่างประเทศสูง และในพื้นที่ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา

ในขณะที่การวิจัยในสาขาเหล่านี้มีความก้าวหน้า และเสริมสร้างศูนย์กลางการวิจัยและการศึกษาในเอเชียและแอฟริกา โปรแกรม Core-to-Core ยังมุ่งเน้นที่การริเริ่มสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย

 

โปรแกรม Core-to-Core มี 2 รูปแบบ:

1. เครือข่ายการวิจัยขั้นสูงเพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยระดับโลก มีการวิจัยที่ทันสมัยในระดับนานาชาติที่สำคัญต่อประเทศญี่ปุ่น

2. หลักการวิทยาศาสตร์สำหรับศูนย์กลางการวิจัยที่มีศักยภาพสูง ในสาขาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ หรือ สำคัญกับภูมิภาคเอเชีย และ/หรือ แอฟริกา และมีความสำคัญสูงในญี่ปุ่น

 

ระยะเวลาการสมัครสำหรับ ปี 2016

วันศุกร์ที่  4 กันยายน 2015 – วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2015

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นและสถาบันการวิจัยมีสิทธิที่จะสมัครโปรแกรมนี้เป็นสถาบันหลัก

 

แนวทางการสมัคร

แนวทางและแบบฟอร์มใบสมัครสำหรับโปรแกรม Core-to-Core ปีงบประมาณ 2016

ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ JSPS ดังนี้

http://www.jsps.go.jp/english/e-c2c/data/Outline_of_the_Program.pdf