ผศ. ดร. โอดะ จาก Ochanomizu University มาเยือน

 

วันที่ 21 มกราคม 2013 ผศ. ดร. ทาคาชิ โอดะ  Center for Simulation Sciences, Ochanomizu University มาเยือน

ผศ. ดร. โอดะ ได้รับทุน JSPS「Institutionala Program for Young Researcher Overseas Visits ได้มาvisiting professor ที่สถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2013 ระยะเวลา 3 เดือน สอนในภาควิชา Disaster Preparedness Mitigation and Management (DPMM) เกี่ยวกับการวิจัยเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในภูมิภาคตะวันออก

Miyagi University of Education เป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกและเป็นสถานที่ก่อกำเนิดของ UNESCO Associated School Project Network (ASPUnivNet) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน (ESD) ให้เป็นที่แพร่หลาย โดยมี 16มหาวิทยาลัยร่วมในโครงการ(ปัจจุบัน Nara University of Education ทำหน้าที่เลขาธิการในโครงการ)

คุณยามาชิตะ ผู้อำนวยการ  เคยทำงานเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาที่ยั่งยืนที่  Kyushu University  จึงคุยเกี่ยวกับเครือข่ายของงานด้านนี้กันกับ ผศ. ดร. โอดะ  ได้เข้าใจเป็นอย่างดี

นักวิจัยที่ได้ทุนนี้มีจำนวนไม่มากนัก การมาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มาทำความรู้จักกันมากขึ้น

小田先生_R