สมาคมศิษย์เก่าบังกลาเทศเปิดการประชุมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2012 สมาคมศิษย์เก่า JSPS ประเทศบังกลาเทศ

(BJSPSAA: Bangladesh JSPS Alumni Association http://www.bjspsaa.org/)ได้เปิดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 ขึ้นที่เมืองดัคกาภายใต้หัวข้อ「วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม(Science for Society)」

ปี2008 ได้เริ่มจัดตั้งสมาคมขึ้นมา  ตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไปได้มีการเปิดประชุมสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องมาทุกปี  ปีนี้เป็นครั้งที่ 3 งานจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี  แต่ในปี 2012 ครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-บังกลาเทศ การประชุมเลื่อนไปจัดเดือนกุมภาพันธ์ 2012 แทน

ตามหัวข้อการจัดประชุมว่าด้วยเรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม ในวันแรกของการประชุมเป็นพิธีเปิดประชุม และวันสุดท้ายเป็นส่วนของการบรรยายงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีผู้ร่วมงานเกิน 200 คน โดยส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย นักศึกษา บังกลาเทศ

วันแรก ดร.คิมูระ ทสึโตะมุ ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาฯ และ Prof. Naiyyum Choudhury เลขาธิการBangladesh Academy of Science (BAS) ,ประธานสมาคมศิษย์เก่า BJSPSAAได้กล่าวเปิดการประชุมคุณฮิโรยูกิ มินามิ จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ กล่าวแสดงความยินดี , คณะกรรมการ(UGC: University Grant Commission)Prof. M. Muhibur Rahman, บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ The Daily Star ;Mr. Mahfuz Anam ตัวแทน JSPS สำนักงานใหญ่ คุณอาคิฮิโกะ ซาโตะมิ

รับประทานอาหารเย็นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องรับรองสถานฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ

วันที่ 2 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย มีวิทยากรจากญี่ปุ่นมาบรรยาย ศาสตราจารย์ ดร. อุชิดะ

ทาคาชิ , University of Tohoku, ศาสตราจารย์ ดร. อิการาชิ ยาสุโอะ, The

University of Tokyo, Biotechnology Research Center บรรยายในช่วง plenary

talk 10 ส่วนในช่วง S-18 เป็นการบรรยายทั่วไปรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รายการในงานประชุม

สไลด์จากวิทยากรญี่ปุ่น

ดร.คิมูระ ทสึโตะมุ ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาฯ

ศาสตราจารย์ ดร. อุชิดะ ทาคาชิ (University of Tohoku)

ศาสตราจารย์ อิการาชิ ยาสุโอะ (The University of Tokyo, Biotechnology Research center)

สไลด์ของวันสุดท้าย ของ Dr. M. Tofazzal Islam เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่า BJSPSAA

ในปัจจุบัน ผู้อำนวยการเป็นผู้รับหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับสมาคมศิษย์เก่า BJSPSAA

และในประเทศภูมิภาคเอเชียด้วยกันรวมถึงประเทศไทย  ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการเรียนรู้

ความหลากหลายของแต่ละประเทศ

ด้วยความร่วมมือจากแต่ละประเทศทำให้สำนักงานศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียและเอเชียใต้

ทำให้เครือข่ายนักวิจัยมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและแข็งแกร่งขึ้นไป

  1. รูปถ่ายร่วมกับผู้เข้าประชุม
  2. ดร. คิมูระ ที่ปรึกษากระทรวงศึกษาฯ
  3. ศาสตราจารย์อุชิดะ
  4. ศาสตราจารย์ อิการาชิ
  5. ด้านซ้าย คุณซาโตะมิ  JSPSสำนักงานใหญ่, Mr. Mahfuz AnamThe Daily Star,

คุณฮิโรยูกิ มินามิ จากสถานฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ, Prof. Naiyyum Choudhury ประธานสมาคมศิษย์เก่าBJSPSAA, Prof. M. Muhibur Rahman คณะกรรมการจาก(UGC)

  1. ได้รับความช่วยเหลือจาก คุณโอมูระ อดีตเจ้าหน้าที่สถานฑูตญี่ปุ่นประจำบังกลาเทศ
  2. บรรยากาศในการประชุม
  3. ผู้อำนวยการกล่าวปิดงาน
  4. คุณซาโตะมิ JSPS สำนักงานใหญ่

 DSC00409 I right J center J right K Right Tokyo Center Tokyo left Tokyo right Top U Right