เปิดประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่า JSPS ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 ได้มีการจัดประชุมสามัญสมาคมศิษย์เก่า JSPS(JAFT:JSPS Alumni Forum of Thailand)แห่งประเทศไทยที่โรงแรมสยามซิตี้

ได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าและเปิดประชุมสามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2010 ที่โรงแรมดุสิตธานี ต่อมาได้เปิดการประชุมครั้งที่ 2 ที่ โรงแรมสยามซิตี้  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมงาน 40 คน

ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ประธานสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้กล่าวนำเปิดงานกล่าวถึงประวัติของสมาคมโดยสังเขป พร้อมสรุปรายงานกิจกรรมของสมาคมฯที่ผ่านมา

มีการประชุมในหัวข้อดังต่อไปนี้

・ที่อยู่ใหม่ของสมาคมศิษย์เก่าฯ

・รายงานการรับสมัคร BRIDGE Fellowship 2012

・มอบตำแหน่งสมาชิกกิตติศักดิ์ของสมาคมศิษย์เก่าฯ

・เปลี่ยนชื่อสมาคม

・เปลี่ยนแปลงโลโก้

・คณะกรรมการบริหารและสมาชิกดำรงตำแหน่งต่อ

・ใบรับสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ

・ค่าใช้จ่ายสมาคมศิษย์เก่าฯ

เนื่องด้วยประชุมด้วยภาษาไทย ดังนั้นผู้อำนวยการจึงไม่เข้าใจเนื้อหาของการประชุม หลังการประชุมเสร็จสิ้น

รายละเอียดโดยสรุปจะนำไปลงโฮมเพจต่อไป

สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าในวันงาน

ดร. บุษบา ยงสมิทธ์ ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมศิษย์เก่าต่อสมัยหน้า

ประธานและสมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานคนใหม่

 

 

20120203_004 20120203_007 boonchai righ 20120203_005 Top 20120203_110