เปิดการสัมมนา JSPS-NRCT

 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2011 ได้มีการจัดสัมมนา JSPS-NRCT Seminar at Research Expo 2011「Advanced technology in Japan – research for the disabled and elderly」ที่บางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัล เวิลด์

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม โดยมีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เป็นเจ้าภาพThailand Research Expo 2011  ได้เริ่มจัดงานนี้ขึ้นตั้งแต่ปี 2009 ปีนี้งานจัดภายใต้หัวข้อ「Advanced Science and Education in Japan」ทางผู้อำนวยการได้ให้ความร่วมมือเรียนเชิญวิทยากรชั้นแนวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นมาร่วมบรรยายในงานนี้

ในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) มีความประสงค์ให้เรียนเชิญ ดร. โยชิยูกิ ซังไก จากมหาวิทยาลัยทซึคุบะ และเป็น CEO ของบริษัท CYBERDYNE Inc. ซึ่งได้เรียนเชิญมาเป็นวิทยากรในงานเมื่อปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้เรียนเชิญ ดร.คาซุฮิโระ ซาไก จากมหาวิทยาลัย นีกาตะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายอุปกรณ์ตามโครงการความร่วมมือของ JSPS-JICA ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา โดยถูกส่งมาเพื่อให้ความรู้แก่ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เนื้อหาการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และมีวิทยากรคนไทยแปลสรุปเป็นภาษาไทยโดยละเอียด

“Cybernics – fusion of human, machine and information systems”

-Prof. Yoshiyuki Sankai (Leader of GCOE, University of Tsukuba)

-Assist. Prof. Dr. Yodchanan Wongsawat (Director, Brain-Computer Interface LAB (BCI LAB), Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Center for Biomedical and Robotics Technology (BART LAB), Mahidol University

 

ชุดหุ่นยนต์เสริมกล้ามเนื้อ Robot Suit HAL (Hybrid Assistive Limb) ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น ชุดหุ่นยนต์นี้จะทำให้คนอ่อนแอหรือคนที่มีกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงสามารถกลับมายืน เดิน เคลื่อนไหวได้เหมือนคนปกติ

“Biomechanics and Human Motion Analysis for Rehabilitation Professionals”

-Assoc. Prof. Kazuhiro Sakai (JICA expert to Thailand with JSPS Program, Niigata University of Health and Welfare)

-Dr. Piyavit Sorachaimetha (The Prosthetics and Orthotics Unit, Sirindhorn National Medical Rehabilitation Center)

การฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุและบุคคลทุพพลภาพ เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับหลักทางชีวกลศาสตร์เรื่องแรงและโมเมนต์ หาแรงที่มากระทำต่อกล้ามเนื้อ การฟื้นฟูสมรรถภาพและผู้ที่ทำการดูแลผู้ป่วย เป็นการบรรยายเชิงวิชาการ ส่วนการบรรยายในช่วงแรกจาก ดร.โยชิยูกิ ซังไก เป็นการบรรยายเกี่ยวกับสมรรถภาพการทำงานของชุดหุ่นยนต์เสริมกล้ามเนื้อซึ่งทำให้ผู้ร่วมสัมมนาตื่นเต้นและประทับใจ

มีผู้เข้าฟังการบรรยายอย่างท่วมท้นกว่า 100 คน และมีผู้ให้ความสนใจในช่วงการถาม-ตอบในช่วงท้ายของการบรรยายอย่างต่อเนื่อง

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพร จิตตมิตรภาพ  เลขาฯคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ได้เลี้ยงรับรองวิทยากรจากญี่ปุ่นและวิทยากรคนไทยพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร้านอาหารแหลมเจริญ ซีฟู้ด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 เซ็นทรัล เวิลด์

สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว หัวข้อการบรรยายจึงเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์แก่ทุกคน ทาง JSPS และ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) จะร่วมมือกันจัดงานสัมมนาที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความก้าวหน้าจากญี่ปุ่นในลักษณะนี้ต่อไป

ผู้อำนวยการ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้จัดการสัมมนาที่เป็นประโยชน์ให้ความรู้ด้านวิทยาการอันก้าวหน้าของประเทศญี่ปุ่นอย่างนี้สืบไป

1.กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ผู้อำนวยการ ชูศรี กี่ดำรงกูล  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

2.คุณพรรณี ปัญญาวัฒนาพร เป็นพิธีกร

3. ผู้ร่วมฟังการสัมมนาเต็มห้องประชุม

4.กล่าวแนะนำองค์กร โดยผู้อำนวยการ

5.วิทยากรผู้บรรยาย ดร.โยชิยูกิ ซังไก

6.ผู้บรรยายภาษาไทย ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

7.วิทยากรผู้บรรยาย ดร. คาซุฮิโระ ซาไก

8.  ผู้บรรยายภาษาไทย ดร. ปิยวิทย์ สรไชยเมธา

9. ชุดหุ่นยนต์ HAL เต็มตัว

10.ชุดหุ่นยนต์ HAL ครึ่งตัว

11.ถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้ร่วมฟังสัมมนา

12.บรรยากาศเลี้ยงรับรอง ผู้อำนวยการ และ ศาสตราจารย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  เลขา ฯ

13.หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย

全員 記念撮影 食事会