การประชุมสัมมนาของสมาคมศิษย์เก่า เจเอสพีเอส ( JAFT )

การประชุมสัมมนนาได้จัดขี้นเมื่อวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2010(JAFT)ในงานยังมีนิทรรศการต่างๆ ซึ่งเริ่มจัดตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2010 โดยมี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ( NRCT )เป็นเจ้าภาพ Research Expo 2010 หัวข้อในการสัมมนาคือ「Seeking New Knowledge in social Sciences and Humanities in Resolving the Social Crisis」 โดยมีวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า JAFT 2 ท่าน และอีกท่านเป็นเลขานุการสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ประธานสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอส ( JAFT ) ดร.บุษบา ยงสมิทธ์ ได้กล่าวเปิดการสัมนาและนางกาญจนา ปานข่อยงาม รองเลขาธิการคณะกรรมการวจัยแห่งชาติได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ามาร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เริ่มหัวข้อในการสัมมนาทั้ง 3 ข้อโดยมีวิทยากรทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมในการสัมมนา

หลังจากจบการสัมมนาแล้ว ให้ผู้ร่วมฟังสัมมนามีส่วนร่วมในการถามและให้วิทยากรตอบคำถามตามหัวข้อที่ได้สัมมนาไปแล้ว

ท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่านจากด้านซ้ายมือ ท่านเลขานุการจากสถานฑูตญี่ปุ่น Mr.Hiroaki  Sakurai  ดร.สุกัญญาและดร.อรรถจักร ตามลำดับ

ท่านวิทยากรทั้ง 3 ท่านจากด้านซ้ายมือ ท่านเลขานุการจากสถานฑูตญี่ปุ่น Mr.Hiroaki Sakurai ดร.สุกัญญาและดร.อรรถจักร ตามลำดับ

หัวข้อ「Japan’s Experience ~Rapid Economic Growth and People’s Life~」
วิทยากรโดย เลขานุการสถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย Mr. Hiroaki Sakurai
เรียนรู้ประสบการณ์จากญี่ปุ่น การเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วเพื่อนำมาปฏิรูปสังคมไทย

หัวข้อ「Political Development in North-Eastern Thailand」
วิทยากรโดย ดร.สุกัญญา อิ่มเอมธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพัฒนาทางการเมืองอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอีสาน

หัวข้อ「Seeking New Knowledge in social Sciences and Humanities in resolving the Social Crisis」
วิทยากรโดย ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์ จะช่วยเราแก้ไขปํยหาสังคมไทยได้อย่างไร
หลังจบการสัมมนา สำนักงานคณะการรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT)ได้มอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร

คุณชูศรี กี่ดำรงกูล ผู้อำนวยการภารกิจต่างประเทศได้มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์

คุณชูศรี กี่ดำรงกูล ผู้อำนวยการภารกิจต่างประเทศได้มอบของที่ระลึกให้แก่ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์

ดร. สุกัญญา จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโคมาซาวะ ส่วนดร.อรรจักร จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนาโงย่าทั้ง 2ท่านจบปริญญาเอกในปี 2004

ด้วยประสบการณ์ที่มีทำให้ได้มีส่วนร่วมกิจกรรม ของ JSPSอาทิเช่นการสัมมนาโดยสมาคมศิษย์เก่าเจเอสพีเอสซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ร่วมฟังสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง