【ประชาสัมพันธ์】JSPS Guidance Seminar at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang on 26 Jul.

งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
JSPS Guidance Seminar at Meeting Room No.701, Office of President, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang on 26 July 2016 from 13:00 -15:00
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนของ JSPS ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 13:00 -15:00 น. ค่ะ
สำรองที่นั่ง : โทรศัพท์ 02-329-8140 (คุณ นงนุช)
E-mail: krnongno@staff.kmitl.ac.th

 

JSPS Bangkok Office's photo.