ผลการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูงจาก JICA-MEXT

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการได้ร่วมประชุมเรื่อง「Study on Cross-Border Higher Education in Southeast Asia」จัดที่สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เป้าหมายการศึกษาในโครงการนี้เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับญี่ปุ่นสร้างความสัมพันธ์ในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร Asia-SEED ได้มอบหมายหน้าที่ให้ JICA(Japan International Cooperation Agency)ดูแลโครงการนี้  และได้มาเยือนประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และ อินโดนีเซีย เป็นที่ยอมรับของ Asia-SEED (กลไกพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเอเชีย)จากการไปประเทศไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย ทำวิจัยเกี่ยวระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยของประเทศดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นได้เริ่มสร้างความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งกับประเทศกำลังพัฒนา

ขณะนี้ Asia-SEED ได้ประสานงานทำทีมวิจัยร่วมกับ JICA และ MEXT

สมาชิกในทีม 6 คน คือ ดร. คุโระดะ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ, ดร. ยูโตะ คิตะมุระ ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโซเฟีย, ดร.เออิชิ คาวาอิ ผู้อำนวยการบริหาร Asia-SEED, ดร. ริเอะ โมริ ศาสตราจารย์ สถาบันเพื่อการศึกษาแห่งชาติ National Institution for Academic Degrees, นายคุนิอากิ ซาโตะ เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส  จาก Higher Education Bureau (HEB), MEXT , คุณฮิโรโกะ คาวาโนะ เจ้าหน้าที่ HEB, MEXTมาเยือนไทยหลังจากทำการสำรวจประเทศในอาเซียน

ดร. เออิชิ คาวาอิ ได้เชิญฝ่ายไทย จำนวน 8 คน ดังนี้ คุณฮิโรชิ โทมิตะ เลขานุการลำดับที่ 1 สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย , ดร. ทัสซึจิ เซกิ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยโอซาก้า สำนักงานกรุงเทพ, คุณทาคาชิ ฮากิฮาระ ผู้อำนวยการ JASSO, คุณ ฮิโรโอะ โทมิตะ ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยโตไก สำนักงานเอเชีย, ดร.จุอิจิ มาทาโนะ มหาวิทยาลัยอาโอะยามะ กักคุอิน , คุณริเอะ ยาสุทาคุ Institute for Promotion of Teaching Science and Technology , ดร. วาตารุ ทาเคอุชิ และ คุณฮิโรอากิ ทานาเบะ JSPS สำนักงานกรุงเทพมาประชุมอย่างไม่เป็นทางการ

หลังจากดร. เออิจิ ได้แสดงรายละเอียดอย่างคร่าวๆ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆ  เป็นการยากที่นักศึกษาไทยจะไปศึกษาต่อญี่ปุ่น  สาขา MBA เป็นที่ต้องการของนักศึกษา แต่ในญี่ปุ่นมีโอกาสน้อยมาก นักศึกษาต้องสามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ส่วนทางด้านองค์กรจากไทย ส่วนใหญ่นิยมศึกษาต่อใน อเมริกาและประเทศยุโรปมากกว่า

สมาชิกในโครงการต่างประหลาดใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว

เมื่อสิ้นสุดการประชุม ดร. เออิชิ คาวาอิ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารเย็นร่วมกับทุกคน