สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ภายหลังจากโดนน้ำท่วม

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2012 รศ. ดร. คาวาซากิ อาคิยูกิ ซึ่งถูกส่งมาประจำสำนักงานประเทศไทย ภายใต้สังกัดของ Institute of Industrial Science, the University of Tokyo ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)ได้มาเข้าพบผู้อำนวยการ

ได้รายงานสภาพความเสียหายที่เกิดจากมหาอุทกภัยน้ำท่วมภายในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาให้แก่ ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยโอซาก้าสำนักงานเพื่อการศึกษาและวิจัยกรุงเทพ ดร. เซกิ ทัจซึจิ ได้รับทราบ

ทางญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือโดยการส่งเครื่องสูบน้ำกำลังสูงมาสูบน้ำท่วมภายในสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีโดยเร็ว ได้ทำการขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หัวหิน เพื่อทำการเปิดสอนให้แก่นักศึกษาเป็นการชั่วคราว  หัวหินเป็นสถานที่ปลอดภัยจากภัยน้ำท่วม แต่การเดินทางไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควร

ทางสถาบันฯ รีบเร่งฟื้นฟูให้จังหวัดปทุมธานีกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

ผู้อำนวยการตั้งใจไว้ที่จะไปเยือนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย แต่ด้วยเกิดน้ำท่วมขึ้นมาจึงต้องล้มเลิกความตั้งใจ ในเดือนเมษายน 2012 อาจจะไปเยือนอีกครั้ง

DSC02028

ผู้อำนวยการ ดร. เซกิ ผู้อำนวยการ รศ. ดร. คาวาซากิ