เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์

 

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2012 ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการไปทานอาหารเที่ยงและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ชั้น 10 ของอาคารเสริมมิตร ที่ร้านอาหารญี่ปุ่น  Mitsumori ซึ่งหน่วยงานญี่ปุ่นดังกล่าว มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ได้แก่ องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ( JASSO ) ,

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ (JF: Japan Foundation)องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น(JNTO: Japan National Tourism Organization)จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของแต่ละที่ โดยจัด Lunch meeting ทุกวันพุธแรกของเดือน ( ขึ้นอยู่กับความสะดวก ) ในปีนี้ทางเราได้ย้ายสำนักงานไปใช้ร่วมกับองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ( JASSO )ที่ตั้งอยู่อาคารใหญ่ของเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 10

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น  ( JASSO ) :คุณทาคาชิ  ฮากิวาระ ผู้อำนวยการ

เจแปนฟาวน์เดชั่น  ( JF ):คุณคัทซึมิ คาคาซึ ผู้อำนวยการ คุณยูทากะ อุชิดะ รองผู้อำนวยการ คุณโทโยฟุมิ  ฮิราบายาชิ เจ้าหน้าที่

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น  ( JNTO ):คุณฮิโรชิ มัตซึดะ ผู้อำนวยการ คุณฮิโตมิ ทาคากากิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คุณ อิซึมิ อามาโนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น  ( JSPS ) :คุณวาตารุ ทาเคอุชิ ผู้อำนวยการ คุณฮิโรอากิ ทานาเบะ รองผู้อำนวยการ

มีการกล่าวทักทายต้อนรับปีใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นแผนงานของในปีหน้าเริ่มต้นจากเดือนเมษายน เป็นต้นไป

พูดคุยกันถึงเรื่องการย้ายสำนักงานไปอยู่ใกล้กันกับหน่วยงานญี่ปุ่นอื่นๆ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน

DSC01974 DSC01976 DSC01977