【ประชาสัมพันธ์】JSPS Guidance Seminar at King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 25 Jul.

งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
JSPS Guidance Seminar at 1st Fl., SCi Connect Room, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi on 25 July 2016 from 9:30 -11:30
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการแนะนำทุนของ JSPS ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ชั้น 1 ห้อง SCi Connect คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตั้งแต่เวลา 9:30 -11:30 น. ค่ะ
สำรองที่นั่ง : โทรศัพท์ 02-470-9686 (คุณ ประภัสสรา)
E-mail: oprapook@kmutt.ac.th