งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยหลักในประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านป่าไม้และการเกษตร

DSC07808_R-1024x682

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับกิจกรรมและโปรแกรมนานาชาติของ JSPS

DSC07782-2_R-1024x619

หลังจากนั้น ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา อดีตนักเรียนทุน JSPS RONPAKU เป็นผู้บรรยายประสบการณ์การวิจัย และการเตรียมตัวสมัครทุน และในฐานะคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย (JAAT Executive Committee) ดร.สุรัตน์วดีได้แนะนำกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย รวมทั้งงานสัมมนา JAAT-JSPS-NRCT ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo) 2558

ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา

ในช่วงตอบคำถาม โปรแกรม Core-to-Core และทุนวิจัยต่างๆ ได้รับความสนใจอย่างมาก