งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตพญาไท

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาและวิทยาเขตพญาไท มหาวิทยาลัยมหิดลเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยหลักในประเทศไทยซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการแพทย์ และได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำจาก QS World University Rankings

DSC07704-2_R-1024x561

ในช่วงเช้า JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หลังจากอธิบายเกี่ยวกับองค์กรและโปรแกรมนานาชาติของ JSPS แล้ว JSPS ได้เชิญอดีตนักเรียนทุน ได้แก่ ผศ.ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเคยเข้าร่วมโปรแกรม Core University และอ.ดร.นพ. กิตติพงศ์ ไพบูลย์สุขวงศ์ ศูนย์วิจัยธาลัสซีเมีย สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลซึ่งเคยทำวิจัยที่มหาวิทยาลัยคิวชูภายใต้โปรแกรมทุน Postdoc เป็นวิทยากรบอกเล่ากิจกรรมและประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

DSC07674_R-1024x682

Assistant Prof. Dr. Wichet Leelamaniat

Assistant Prof. Dr. Wichet Leelamaniat

Dr. Kittiphong Paiboonsukwong

Dr. Kittiphong Paiboonsukwong

ในช่วงบ่าย JSPS จัดงานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุน ณ วิทยาเขตพญาไท ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ใจกลางกรุงเทพ งานแนะแนวที่วิทยาเขตพญาไทมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเกือบ 50 คน ทั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียง ศาสตราจารย์พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน JSPS แนะนำกิจกรรมและโปรแกรมนานาชาติ ผศ.ดร.วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

DSC07724_R-1024x682

ในช่วงตอบคำถาม มีคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร แนวคิดของโปรแกรม Core-to-Core และประสบการณ์การวิจัยของผศ.ดร.วิเชษฐ์ในประเทศญี่ปุ่น

DSC07743_R-1024x682