งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดบรรยายสรุปโปรแกรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต การจัดบรรยายครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554

Group

ศาสตราจารย์ ดร.ประมวญ เทพชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้กล่าวเปิดงาน นายไดสุเกะ ยามาดะรองผู้อำนวยการ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ อธิบายโปรแกรมต่างๆ ของ JSPS ดร.ประมวญ สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมช่วยส่งเสริมความร่วมมือในการวิจัยระหว่างไทยและญี่ปุ่น

Vice Rector

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ได้เชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมการบรรยายด้วย

ผศ. ดร.ฉัตรชัย มานะดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตร จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้เคยได้รับทุน RONPAKU จากมหาวิทยาลัยโกเบ ดร. ฉัตรชัยแนะนำขั้นตอนการสมัคร ประสบการณ์การวิจัย และการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น

Dr_Chatchai

JSPS

มีนักวิจัยและนักศึกษาเข้าร่วมการบรรยายกว่า 30 คน แม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มาก แต่ผู้เข้าร่วมประชุมต่างสนใจถามคำถามต่างๆจาก JSPS และดร. ฉัตรชัย การบรรยายครั้งนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จ

seminar1

seminar3