งานแนะแนวประชาสัมพันธ์ทุนของ JSPS ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดบรรยายสรุปโปรแกรมที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การสนับสนุนที่ดีของ Dr. Yoshinori Miyazaki ผู้ประสานงานด้านนวัตกรรมจาก National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) AIST ในประเทศญี่ปุ่นและวว.มีความร่วมมือร่วมกัน

DSC06660_R

วว. ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2506 ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่นำไปสู่การค้าและพัฒนาสังคม นับเป็นครั้งแรกสำหรับการบรรยายสรุปโครงการของ JSPS ซึ่งจัดขึ้นที่วว. มีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมกว่า 80 คน นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการวว. เป็นผู้เปิดการประชุม หลังจากการบรรยายรายละเอียดโปรแกรมของ JSPS โดย JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพของวว. นำเสนอหัวข้อ “ประสบการณ์ทุนในญี่ปุ่นและความร่วมมือกับ JSPS”

หลังจากที่ดร.อาภารัตน์ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เธอได้เข้าร่วมโครงการวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพหลายโครงการซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น รวมทั้ง องค์กรพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม New Energy and Industrial Technology Development Organisation (NEDO) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA)
ดร.อาภารัตน์ยังเป็นสมาชิกของโครงการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยโอซาก้าภายใต้การสนับสนุนของโครงการ JSPS Core University เธอบอกว่าประสบการณ์อันยาวนานในการร่วมมือกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นทำให้เธอประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในอาชีพนักวิจัย

เธอยังบอกว่าหนึ่งในลักษณะเฉพาะของทุนสนับสนุนการวิจัยของญี่ปุ่นคือการมุ่งเน้นไปที่การสร้างเครือข่ายนักวิจัยต่างชาติซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อให้นักวิจัยต่างชาติสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่น

ในช่วงสุดท้ายดร.อาภารัตน์แนะนำและเป็นกำลังใจให้นักวิจัยรุ่นใหม่ไปฝึกฝนตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่น

DSC06678_R

DSC06687_R

DSC06692_R