การแนะนำโปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ จัดการแนะนำประชาสัมพันธ์ โปรแกรม JSPS ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 17 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งแต่เดิม ประกอบด้วยกันทั้งหมด 4คณะคือการเกษตร,  ป่าไม้ประมง, เศรษฐกิจ และกฎหมาย  ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา และในขณะนี้ การวิจัยและการศึกษาในด้านการเกษตรและการป่าไม้ เป็นที่ยอมรับสากล

ในปี 2014การจัดอันดับของ QS World University Rankings มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังร่วมกับ มหาวิทยาลัยญี่ปุ่นดำเนินการวิจัย อีกทั้งงานวิชาการ ทางการเกษตรและการป่าไม้ด้วยกัน และมากกว่า 5 โครงการดำเนินการภายใต้ การสนับสนุนของโปรแกรมหลักสูตรนานาชาติของ JSPS

และนักวิจัยกว่า 20 ท่าน เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้โดยมี ดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดาคณะกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่า JSPS แห่งประเทศไทย ที่ได้เคยรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ภายใต้การสนับสนุนของโปรแกรม JSPS RONPAKU อธิบายขั้นตอนการสมัครและรูปแบบของโปรแกรม RONPAKU อย่างละเอียด

DSC03385_R

DSC03365_R

DSC03398_R
DSC03395_R