การจัดสัมมนาแนะนำทุนโปรแกรมของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2014 สำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ จัดการสัมมนาแนะนำทุนโปรแกรมของ JSPS ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 50  ปี และในปีนี้ได้รับการยอมรับ QS University Rankings ในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ เป็นอันดับที่  92 ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมดในภูมิภาคเอเชีย ปี2014

ในปีที่2013 เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีการจัดสัมมนาแนะนำทุนโปรแกรมของ JSPS โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ โดยสำนักงาน JSPS กรุงเทพฯ ได้มีการตกลงกันว่าจะจัดขึ้นแบบนี้ทุกๆปี ภายใต้การสนับสนุนที่ดีของ   รศ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  และในการสัมมนาครั้งนี้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมสัมมนาถึง 50 ท่าน

ก่อนการเปิดการสัมมนา JSPS ได้แสดงวิดีโอภาพเคลื่อนไหวประชาสัมพันธ์ ของ JSPS และหลังจากนั้น ก็ได้เริ่มการบรรยาย

เริ่มจาก รศ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา โดยพูดถึงภาพรวมขององค์กรและให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์, ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ได้ให้เกียรติ แนะนำประวัติอันยาวนานของความร่วมมือระหว่างสภาวิจัย กับ JSPS และได้กล่าวถึงจำนวนของนักวิจัย ที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการ RONPAKU

คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์, ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ได้อธิบายโปรแกรมต่างๆ

คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์, ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) ได้อธิบายโปรแกรมต่างๆ

JSPS ยังได้เชิญผู้ที่เคยได้รับทุน RONPAKU ที่ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่

รศ ดร. สิริกานต์ ยามาดะ, จากคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยโกเบ

และท่านได้ให้เกียรติอธิบายวิธีการขั้นตอนการสมัครโปรแกรมนี้และการไปทำวิจัยในฐานะที่เคยได้รับทุน RONPAKU และยังมีวิทยากรร่วมอีกหนึ่งท่านคือ ดร. สายสมร ลำยอง, คณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ได้ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์และพูดคุยเกี่บงานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น

ในโปรแกรมที่ผ่านมา คุณพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์, ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ, ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย JAAT และ ดร. จิราภรณ์ เชาวลิต  ปฏิคมสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย JAAT  ยังเข้าร่วมการสัมมนาและแนะนำกิจกรรมของ JAAT เพื่อที่ต้องการจะขยายเครือข่ายสมาคมศิษย์เก่า JSPS ในภาคเหนือ

ในช่วงคำถาม นักวิจัยรุ่นใหม่ ได้ถามคำถามส่วนใหญ่ เกี่ยวกับ fellowship programs and mid-career researchers about bilateral program and core-to-core program JSPS และทาง รศ ดร. สิริกานต์ และ ดร. สายสมร  ได้ให้คำแนะนำวิธีการเขียนแบบฟอร์มใบสมัครและอธิบายขั้นตอนการสมัครอย่างรายละเอียดให้ด้วย

DSC03328

 

 

หลังจากการสัมมนาแนะนำโปรแกรม JSPS ในช่วงเช้าเสร็จสิ้น  ในช่วงบ่าย มีการจัดประชุมศิษย์เก่า JAAT ระดับภูมิภาคร่วมกับ JSPS สำนักงานกรุงเทพฯ

โดยมี ดร. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย(JAAT) ได้เชิญ รศ ดร. สิริกาญจน์  ยามาดะและ ดร. สายสมร ลำยอง ให้เข้ารับการเป็นสมาชิกประจำภูมิภาคที่จะเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย JAAT และกลายเป็นหลักในพื้นที่ ภาคเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ รศ ดร. สิริกาญจน์  ยามาดะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแห่งประเทศไทย JAAT ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2014 ในฐานะตัวแทนของสมาชิกศิษย์เก่าของภาคเหนือในประเทศไทย

และได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช. ). , JSPS, วิทยากร ผู้ที่เคยได้รับทุน RONPAKU และ สมาชิกศิษย์เก่า JAAT ทุกท่าน

เป็นการสัมมนาที่ครอบคลุมหลากหลายของข้อมูลรวมทั้งการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและเส้นทางอาชีพหลังจากที่ได้รับปริญญาเอกแล้ว

นอกจากนี้ในการเข้ามาของ 2 ท่านใหม่ของสมาชิกศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  JAAT คาดว่าจะขยายเครือข่ายสมาชิกและเพิ่มสมาชิกศิษย์เก่าในประเทศไทยได้มากขึ้น

IMG_0034