ผู้อำนวยการบริหาร คุณอิเคดะ จาก RESTEC มาเยือนสำนักงานกรุงเทพ

 

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 ผู้อำนวยการบริหาร คุณอิเคดะ คานาเมะ และ ผู้อำนวยการ คุณอิโต เคียวอิชิ จากRemote Sensing Technology Center of Japan (RESTEC) ได้มาเยือน JSPS สำนักงานกรุงเทพ

การมาประเทศไทยในครั้งนี้เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ(UN-ESCAP: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific)ภายใต้การประชุมในหัวข้อSouth-East Asia Flood Risk Reduction Forum

ผู้อำนวยการบริหาร คุณอิเคดะ (RESTEC) มีบทบาทและความร่วมมือกับทาง JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) อย่างดีมาโดยตลอด ทั้งยังสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งในญี่ปุ่นและนอกประเทศอีกด้วย

ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการและเป็นอาจารย์เกี่ยวกับการให้ข้อมูลการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing)  ทาง JSPS สำนักงานกรุงเทพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานให้ข้อมูลในการสำรวจระยะไกล

ผู้อำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทบาทในหน้าที่ๆทำอยู่และกิจกรรมต่างๆที่ได้ทำมาจะได้รับการสนับสนุนต่อไป

 

これDSC02253