เปิดประชุมสัมมนา รายงานผล BRIDGE Fellowship ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เปิดประชุมสัมมนา รายงานผล BRIDGE Fellowship ที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2012  JSPS ได้จัดประชุมสัมมนาแนะนำบทบาทหน้าที่และกิจกรรมพร้อมทั้งรายงานผล BRIDGE Fellowship(BF)จัดขึ้นที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ปีที่ผ่านมาได้มีการรายงานผล BF ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร. ดนัย ทิวาเวช หัวหน้าฝ่ายชีววิทยา ระดับ 8 จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นผู้รับทุนคนต่อไปได้มารายงานถึงแผนงานวิจัยโดยสังเขประหว่างที่จะทำวิจัย ในวันที่ 21 สิงหาคม – 30 กันยายน  2011

ผู้อำนวยการได้อธิบายถึงความเป็นมาและแนะนำบทบาทหน้าที่ขององค์กร และทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกของ JSPS  มีการมอบทุนในปี 2009 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 มีการมอบเหรียญรางวัล ให้แก่ ดร. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์  หัวหน้ากลุ่มวิจัยและประสานงานด้านคลินิก กระทรวงสาธารณสุข

ดร.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้กล่าวเปิดงาน และ ดร. สุขุมาลย์ สว่างวารีเป็นผู้ดำเนินรายการในการประชุมในครั้งนี้

ดร. ดนัย ได้บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อที่ทำการวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยโตเกียวตอนที่ได้รับทุน RONPAKU พร้อมกับรายงานเกี่ยวกับ BF (BRIDGE Fellowship) ที่ได้รับทุนในระยะสั้นปีที่ผ่านมา ได้ไปทำการวิจัยต่อเนื่องร่วมกัน Dr. Ishida  และมีแผนงานที่จะส่งโครงการหัวข้อวิจัย 20 เรื่องเพื่อขอรับทุนในครั้งต่อไป เพื่อให้เครือข่ายของงานวิจัยต่อเนื่องและพัฒนายิ่งๆขึ้นไป

ดร. อาชวินทร์ ได้แนะนำถึงวิธีการสมัคร ทุน RONPAKU โดยเล่าถึงประสบการณ์ที่เคยสมัครทุนนี้  แต่เดิมมีความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนกับทาง มหาวิทยาลัยนางาซากิเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและเป็นประโยชน์ต่อการสมัครทุนนี้  ผู้เข้าร่วมในงานต่างให้ความสนใจต่อการบรรยายนี้เป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนการบรรยายของผู้อำนวยการ นอกเหนือจากการแนะนำองค์กรและวิธีการสมัครแล้ว สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ไม่ใช่แค่ว่าพอสมัครไปแล้วแต่ไม่ได้ทุนก็ล้มเลิกความตั้งใจ แต่ต้องสมัครต่อไปจนกว่าจะได้ทุนตามต้องการ ควรมีความพยายามและไม่ล้มเลิกความตั้งใจไปกลางคัน

ซึ่ง ดร. ทั้ง 2 ท่านได้พยายามสมัครทุนนี้ไปถึง 2 ครั้ง ถึงจะได้รับทุนนี้

สิ่งสำคัญที่สุดคือความความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้สมัคร

ผู้อำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยได้รับทุน JSPS ในครั้งนี้จะทำให้มีผู้สนใจมากขึ้นและเข้าใจถึงวิธีการที่จะสมัครให้ได้ทุนนี้พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ด้านงานวิจัยให้ต่อเนื่องและแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่

รายละเอียดการประชุมมีดังนี้

สามารถคลิกเข้าไปที่ชื่อของวิทยากรเพื่อดาวโหลดเอกสารได้

9:00-9:30 Registration

9:30-9:35 Opening remarks from National Cancer Institute

Dr. Thiravud Khuhaprema, Director, National Cancer Institute

9:35-9:40 Welcome address from JSPS Bangkok office

Dr. Wataru Takeuchi, Director, JSPS Bangkok Office

9:40-10:00 Introduction of JSPS activity in Asia (Q&A included)

Dr. Wataru Takeuchi, Director, JSPS Bangkok Office

10:00-10:30 Research experience in Japan for Ph. D. and report from recent trip to Japan as a BRIDGE fellowship program awardee FY2011 from Thailand (Q&A included)

Dr. Danai Tiwawech, Senior Scientist Level 8, Chief of Cancer Biology Section, Research Division, National Cancer Institute

10:30-11:00 Research experience in Japan for Ph. D. as a RONPAKU program awardee from Thailand (Q&A) included

Dr. Archawin Rojanawiwat, Clinical Research Center, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health

11:00-11:30      Open discussion

adjourn

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

กล่าวเปิดงานโดย ดร. ธีรวุฒิ คูหะเปรมมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ดร. ดนัย ทิวาเวช

ดร. อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์Acenter center Dcenter left