ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ไปเยือนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2011 ผู้อำนวยการพร้อมเจ้าหน้าที่ได้ไปที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นการไปเยือนครั้งที่ 2 ของปีนี้  รวมแล้วทั้งสิ้น 5 ครั้ง

จุดประสงค์เพื่อไปแสดงความยินดีและทำความรู้จักผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศคนใหม่ นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ที่ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  ได้เรียนเชิญผอ.เข้าร่วมงานการมอบเหรียญรางวัล RONPAKU ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากทุนการศึกษานี้ งานจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012

ผอ.พิมพรรณ ได้กล่าวแนะนำตัวพร้อมประวัติการทำงาน โดยก่อนหน้านี้ได้ทำงานในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในตำแหน่งผอ.ภารกิจสร้างเศรษฐกิจและสันติสุข และเป็นนักวิจัยด้านโรคพืชวิทยา ซึ่งทำงานที่สำนักงานฯมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปีมาแล้ว

ซึ่งขณะนี้กำลังเรียนรู้งานจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายภารกิจการต่างประเทศ

ผู้อำนวยการได้เล่าหน้าที่บทบาทขององค์กร รวมถึงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานฯ และ JSPS ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดสัมมนาประชุมทางวิชาการซึ่งจัดขึ้นปีละ 2-3 ครั้ง  และคุณแสวง จงสุจริตธรรม หัวหน้าฝ่าย  Asia Africa Section ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศด้วยกัน

งานมอบเหรียญรางวัล RONPAKU ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2012 เรียนเชิญตัวแทนจากสำนักงานฯกล่าวเปิดงานดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

ผู้อำนวยการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทางสำนักงานฯ เพื่อความก้าวหน้าด้านการศึกษา วิจัย ให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป

コピー ~ DSC01973

นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์ ผอ. คนใหม่ , ผู้อำนวยการ